Ibsen, Henrik, 1828-1906
Kjæmpehøien / av Henrik Ibsen. - [S.l : s.n., 19-]. - Bl. 298-339