Thagaard, Aud
Toralv Maurstad som en tvilende og tenksom Brand. - 1966
In: Morgenposten. - Oslo. - 1/4-(1966)