Sandvik, Are
Mennesket utvikler seg ikke. - 2013
In: Dagbladet. - Oslo. - 21/3-(2013), 40