Ibsen, Henrik
Fruen fra Havet : Skuespil i fem Akter. - Chicago : Skandinaven's Bogh., 1889. - 156 s.