Ibsen, Henrik
[Et dukkehjem]. - 2006. - 123 s.
Parallell norsk og vietnamesisk tekst