Ibsen, Henrik
[Episk Brand (1864/65) ; Brand (1866) ; Peer Gynt (1867)]. - Oslo : I kommisjon hos Aschehoug, 2007. - 750 s.
(Henrik Ibsens skrifter 5)
()
ISBN 82-03-18981-4
ISBN 82-03-19002-2
ISBN 82-03-18988-1