Ibsen, Henrik, 1828-1906
Bull, Francis, 1887-1974
Koht, Halvdan, 1873-1965
Seip, Didrik Arup, 1884-1963
Samlede verker. Trettende bind : John Gabriel Borkman ; Når vi døde vågner / Henrik Ibsen. - Oslo : Gyldendal, 1999
In: Samlede verker. - Oslo : Gyldendal, 1999. - B. 13. - 344 s.
ISBN 8205267650
Dette bind av hundreårsutg. opprinnelig utgitt 1936
Elektronisk reproduksjon [Norge] Nasjonalbiblioteket Digital 2010-07-03
DDC: 839.822