Oslos banket i Logen lørdag blev en straalende fest : og hovedstaden løste sin store, representative oppgave paa den bedste maate : paa ordfører Withs tale for gjestene svarte den amerikanske digter-diplomat Underwood Johnsen [i.e. Johnson]. - 1928
In: Morgenbladet. - Oslo. - 110:90 19/3-(1928), 1, 2
Over tittelen: Ibsenjubilæets tredje og fjerde dag