Ibsen, Henrik
Bull, Francis
Sancthansnatten. - 1928
In: Hundreårsutgave : Henrik Ibsens samlede verker / ved Francis Bull, Halvdan Koht, Didrik Arup Seip. - Oslo : Gyldendal, 1928, 9-108. -
Opptrykk fra Hundreårsutgaven