Ibsen, Henrik
Kjærlighedens Komedie : Komedie i tre Akter / af Henrik Ibsen. - Christiania : [Illustreret Nyhedsblad], 1862. - 140 s.
"Illustreret Nyhedsblads Nytaarsgave for 1863"