Ibsen, Henrik
Lille Eyolf : skuespill i tre akter. - Oslo : Gyldendal, 1993. - 73 s.
ISBN 82-05-21747-5
Som elektronisk reproduksjon gratis for norske IP-adresser
Utgitt første gang 1894