Ibsen, Henrik
Fra Brand til Keiser og Galil├Žer 1866-73. - Oslo : Gyldendal, 2000. - 456 s.
(Ibsens samlede verker i billigutgave 2)
ISBN 82-05-27077-5
1. utg. av denne 3-bindsutg. 1962