Ibsen, Henrik, 1828-1906
Bull, Francis, 1887-1974
Koht, Halvdan, 1873-1965
Seip, Didrik Arup, 1884-1963
Samlede verker. Trettende bind : John Gabriel Borkman ; Når vi døde vågner / Henrik Ibsen. - Oslo : Gyldendal, 1936
In: Samlede verker. - Oslo : Gyldendal, 1928-57. - B. 13. - 344 s.
Elektronisk reproduksjon [Norge] Nasjonalbiblioteket Digital 2010-07-28