Ibsen, Henrik
Høst, Else
Et dukkehjem / Henrik Ibsen ; ved Else Høst. - [Oslo] : Gyldendal, 1972. - 102 s.
(Gyldendals skoleutgaver)
ISBN 82-05-00470-6
"Skuespillet er gjengitt etter Henrik Ibsen: Samlede Verker, ved Didrik Arup Seip, 12. utg. 1960, bortsett fra enkelte tilfeller der Hundreårsutgaven er fulgt." - Tittelbladets verso.