Ibsen, Henrik
Skårderud, Finn
Rosmersholm / Henrik Ibsen ; med etterord av Finn Skårderud. - [Oslo] : Gyldendal, 2005. - 102 s.
(Gyldendal klassiker)
(Ibsen for et nytt århundre)
ISBN 82-05-33653-9
1. utg. København : Gyldendalske Boghandel, 1886