Ibsen, Henrik, 1828-1906
Bull, Francis, 1887-1974
Koht, Halvdan, 1873-1965
Seip, Didrik Arup, 1884-1963
Samlede verker. Første bind : Catilina ; Kjæmpehøien ; Norma / Henrik Ibsen. - Oslo : Gyldendal, 1999
In: Samlede verker. - Oslo : Gyldendal, 1999. - B. 1. - 341 s.
ISBN 8205267650
Elektronisk reproduksjon [Norge] Nasjonalbiblioteket Digital 2010-08-09
DDC: 839.822