Oslo kommune
Oslo kommune feirer Ibsenjubileet : en stilfull og vellykket fest med en rekke representative gjester : taler av byens ordfører og av dr. Robert Underwood Johnson. - 1928
In: Tidens tegn. - Oslo. - 19:67 19/3-(1928), 7