Ibsen, Henrik
Kongs-emnerne : historisk skuespill i fem akter. - Oslo : Gyldendal, 1978. - 130 s.
ISBN 82-05-10783-1