Ibsen, Henrik
Catilina : drama i tre akter. - Kristiania : Gyldendal, 1913. - 122 s.
Udgjør Samlede værker I (1898) S. 5-122, hertil er føiet ny smudstitel og titelblad. Kom i subskriptionen i hefte 1.2