Botten-Hansen, Paul
Vinje, A.O.
Ibsen, Henrik
Andhrimner : ("Manden"). - Oslo : Hovedkommisjon: Tanum, 1957. - 3 b. i 1 (208, 208, 208 sp.) ill.
Opptrykk. Opprinnelig utg.: Christiania, 1851
Redigert av Paul Botten-Hansen, Henrik Ibsen og A.O. Vinje