Ibsen, Henrik
Laurin, Carl G.
Hærmændene på Helgeland / med inledning och ordförklaringar av Carl G. Laurin. - Stockholm : Norstedt, 1930. - 81 s.
"Texten i denna bok er avtryckt efter den av professor Johan Storm ombesörjda "Mindeudgaven" av Ibsens samlade arbeten [...]"
1. utg. 1919