Ibsen, Henrik
Theatret : Huldrens Hjem ; originalt Skuespil i tre Akter med Sange og Chor. - 1851
In: Andhrimner. - [Christiania]. - 2 kv. (1851), Sp. 182-186
Anmeldelse skrevet av Henrik Ibsen