Heiberg, Gunnar
Ibsen ute i verden. - 1951
In: Verdens gang. - Oslo. - 11/-(1951)