Mumford, Stephanie
Decker, John
LaRoque, Stephen
Imhof, Erika
Jones, Cody
Sbarbori, Jack
Sampson, Nick
Dodd, Sharon
Ibsen, Henrik
A doll's house [videoopptak] / bearbeidelse og regi: Jack Sbarbori. - North Bethesda, Md, 2002. - 2 videokassetter (76 min, 38 min)
Opptak av en forestilling fra the Quotidian Theatre Company med premiere 8/11-2002. Skuespillet er en omdikting av Et dukkehjem, med handlingen lagt til Galveston, Texas i 1918. Rolleinnehavere: Stephanie Mumford (Nola Marsden), John Decker (Wesley Marsden), Steve LaRocque (Doctor Thurston Slade), Erika Imhoof/Cody Jones (Callie Davidson), Nick Sampson (Nelson Kinkaid), Sharon Dodd (Maggie Mulcahy)