Å Mindre teatern. - 1891
In: Göteborgs Aftonblad. - 22/5-(1891)
Undertegnet A. K.