Ibsen, Henrik
Beyer, Harald
De unges forbund / Henrik Ibsen ; med innledning og anmerkninger av Harald Beyer. - Kristiania : Gyldendalske bokhandel, 1932. - VIII, 123 s.
(Skoleutgaver av norske forfattere)
1. utg. 1918