Ibsen, Henrik
Digte / af Henrik Ibsen. - København : Gyldendalske Boghandel, 1901. - 212 s.
Har også 8. udg. 1902