Ibsen, Henrik
Kjærlighedens Komedie : Komedie i tre Akter. - Kjøbenhavn : Gyldendalske Boghandel, 1867. - 164 s.