Ibsen, Henrik
Koht, Halvdan
En folkefiende / ... ; med innledning av Halvdan Koht. - Oslo : Gyldendal, 1940. - XII, 106 s.
(Skoleutgaver av norske forfattere)