Ibsen, Henrik, 1828-1906
Bull, Francis, 1887-1974
Koht, Halvdan, 1873-1965
Seip, Didrik Arup, 1884-1963
Samlede verker. Sjette bind : Peer Gynt ; De unges Forbund / Henrik Ibsen. - Oslo : Gyldendal, 1999
In: Samlede verker. - Oslo : Gyldendal, 1999. - B. 6. - 618 s.
ISBN 8205267650
Dette bind i hundreƄrsutg. opprinnelig utgitt 1931
Elektronisk reproduksjon [Norge] Nasjonalbiblioteket Digital 2010-07-03
DDC: 839.822