Beijer, Agne
"John Gabriel Borkman" : Dramatiska teatern 12.12.1947. - 1954
In: Teaterrecensioner 1925-1949 : jämte en översikt av teater och drama i Sverige under seklets förra hälft. - Stockholm, 1954, 510-516. -