Ibsen, Henrik
Catilina ; Gildet på Solhaug. - Oslo : Gyldendal, 1993. - 134 s.
ISBN 82-05-21740-8
Som elektronisk reproduksjon gratis for norske IP-adresser