Ibsen, Henrik
De unges Forbund : Lystspil i fem Akter / af Henrik Ibsen. - Kjøbenhavn : Gyldendalske Boghandel, 1869. - 225 s.
Førsteutgave. Også i 2. oppl. 1869