Ibsen, Henrik
Molee, Elias
pupetheim (doll's house) fon Ibsens drama / oversetzn to alteutonic fon elias molee. - Tacoma, Wash : E. Molee, 1920. - 115 s.
Har en kort innledning om det alteutoniske språket, som oversetteren selv har konstruert