"Kämparna på Helgeland" på Malmö teater. - 1928
In: Skånska Dagbladet. - Malmö. - 14/4-(1928), ill.
Signert: -ooth-.