Ibsen, Henrik
Bull, Francis
Seip, Didrik Arup
Hundreårsutgave : Henrik Ibsens samlede verker. 3 / ved Francis Bull, Halvdan Koht, Didrik Arup Seip. - Oslo : Gyldendal, 1929. - 297 s.
()