Ibsen, Henrik
Kučera, Karel
Rosmersholm : činohra ve čtyrech dějstvích / ... ; preložil Karel Kučera. - V Praze : F. Šimáček, 1898. - 116 s.
(Dramatická díla Henrika Ibsena)