Ibsen, Henrik, 1828-1906
Den Nationale scene
Når vi døde våkner / av Henrik Ibsen. - [Bergen : Den Nationale scene, 2014]. - 56 bl. 30 cm
Premiere: Den Nationale scene, Lille scene 31.okt. 2014
Elektronisk reproduksjon [Norge] Nasjonalbiblioteket Digital 2021-01-19
DDC: 792.92