Ibsen, Tancred
Kolstad, Henki
Foss, Wenche
Nordrum, Lars
Dalbye, Kjersti
Isene, Ola
Stormoen, Hans
Lassen, Erik
Heiberg, Else
Foss, Tore
Bohwim, Knut
Skolmen, Kate
Monn-Iversen, Egil
Ibsen, Henrik
Ibsen, Tancred
Kolstad, Henki
Foss, Wenche
Nordrum, Lars
Dalbye, Kjersti
Isene, Ola
Stormoen, Hans
Lassen, Erik
Heiberg, Else
Foss, Tore
Bohwim, Knut
Skolmen, Kate
Monn-Iversen, Egil
Vildanden : en film [videoopptak] / av Tancred Ibsen ; manus: Tancred Ibsen ; produksjonsleder: Knut Bohwim. - 2006
In: Ibsen på film. - Oslo : Norsk filminstitutt, 2006. - 1 plate (DVD-video) (1 t 41 min) lyd, s./h. 12 cm, i eske
Norsk tale, engelske undertekster kan velges
Katalogisert etter esken
Rolleliste: Henki Kolstad, Wenche Foss, Lars Nordrum, Kjersti Dalbye, Ola Isene, Hans Stormoen, Erik Lassen, Else Heiberg, Tore Foss
Musikk: Egil Monn-Iversen
Produksjonsår: 1963
Kun til bruk for undervisnings- og forskningsformål på Ibsensenteret