Ibsen, Henrik
Kjærlighedens Komedie : komedie i tre akter. - Oslo : Gyldendal, 1993. - 109 s.
ISBN 82-05-21741-6
Som elektronisk reproduksjon gratis for norske IP-adresser
Utgitt første gang 1862