Ibsen, Henrik, 1828-1906
Bull, Francis, 1887-1974
Koht, Halvdan, 1873-1965
Seip, Didrik Arup, 1884-1963
Samlede verker. Tredje bind : Gildet på Solhaug ; Olaf Liljekrands / Henrik Ibsen. - Oslo : Gyldendal, 1999
In: Samlede verker. - Oslo : Gyldendal, 1999. - B. 3. - 297 s.
ISBN 8205267650
1. utg. av dette bind i Hundreårsutgaven 1929
Elektronisk reproduksjon [Norge] Nasjonalbiblioteket Digital 2010-07-06
DDC: 839.822