Ibsen, Henrik, 1828-1906
Den Nationale scene
Samfundets støtter : av Henrik Ibsen. - 1988. - [Bergen] : Den Nationale scene, [1988]. - 20 sider illustrasjoner
(Programhefte for Den Nationale scene (trykt utg.) nr. 6/1988)
Premiere på Store scene 22. oktober 1988
Elektronisk reproduksjon [Norge] Nasjonalbiblioteket Digital 2021-05-08