Ibsen, Henrik
Vildanden ; Hvide heste ; Rosmersholm ; Fruen fra havet / redering: Christian Janss (ansv.), Hilde Bøe, Ellen Nessheim Wiger. - Oslo : I kommisjon hos Aschehoug, 2009. - 700 s.
(Henrik Ibsens skrifter 8)
ISBN 978-82-03-19005-6
ISBN 978-82-03-18996-8
ISBN 82-03-18981-4