Botten-Hansen, Paul
Vinje, A.O.
Ibsen, Henrik
Andhrimner : ("Manden"). - Christiania : N.F. Axelsens Forlag. -
Redigert av Paul Botten-Hansen, Henrik Ibsen og A.O. Vinje
Utgitt: 1.-3. kvartal (1851), med 13 nr pr kvartal
Heftene i 1. og 2. kvartal var uten tittel og gikk under navnet "Manden"