Ibsen, Henrik
1866-1873. - 2003. - 535 s.
ISBN 82-489-0015-0
Innhold: Brand ; Peer Gynt ; De unges forbund ; Kejser og Galil├Žer ; Digte