Bibliografi
Alf Prøysen

Om bibliografien

Navn:
Prøysen
Fullstendig tittel:
Alf Prøysen: bibliografi og diskografi
Omfang/fag:
Alle fag
Bibliografien dekker:
Referanser til norske og utenlandske bøker, artikler i bøker, tidsskrifter og aviser - av og om Alf Prøysen, samt viser av Prøysen og andres fortolkninger av hans viser.
Oppdatering:
Lansert i forbindelse med åpningen av Prøysen-jubileet 19. januar 2014
Antall poster:
10.389
Andre opplysninger:
Utarbeidelsen av bibliografien er et samarbeid mellom Nasjonalbiblioteket og Høgskolen i Hedmark ved høgskolebiblioteket på Hamar. Bygger i hovedsak på arbeidet til Per Kristian Guntvedt. I tillegg er det laget en diskografi basert på Inge Haukviks innsamling av materiale over flere tiår. Emneord er samordnet av Nasjonalbiblioteket. Bibliotekarer: Elin Grønneberg, Karianne Hagen; utvikling: Torstein Tjelta. Se også bibliografiens Forord
Datakilde:
Høgskolen i Hedmark, Nasjonalbiblioteket og BIBSYS
Kontaktadresse:
Nasjonalbiblioteket, Postboks 2674 Solli, 0203 OSLO, Tlf.: 23 27 61 01, E-post: spesialbibliografi@nb.no

Beskrivelsen sist oppdatert: 2020-01-23 14:26:32