Nasjonalbiblioteket   English
 
Bibliografi
Norske tidsskrifter 1700–1820

Om bibliografien

Navn:
Norske tidsskrifter 1700-1820
Fullstendig tittel:
Norske tidsskrifter 1700-1820
Omfang/fag:
Alle fag
Bibliografien dekker:
Referanser til artikler i et utvalg på 16 norske og 2 danske tidsskrifter publisert i tidsrommet 1744-1813.
Søkemuligheter:
Generelle emneord, omtalt sted, omtalt person, formemneord (genre, publikasjonsform, mm.)
Oppdatering:
Ferdigstilt høsten 2014
Antall poster:
1860
Andre opplysninger:
Tidsskriftene er analysert som en del av prosjektet «Mangfoldige offentligheter» ved Universitetet i Oslo (prosjektleder: Mona Ringvej). Referansene er registrert av Nasjonalbiblioteket etter samme prinsipper som i databasen Norart (Norske tidsskriftartikler). Prosjektleder for utarbeidelse av artikkelbasen: Hege Stensrud Høsøien, Nasjonalbiblioteket.
Datakilde:
Nasjonalbiblioteket og BIBSYS
Kontaktadresse:
Nasjonalbiblioteket, Postboks 2674 Solli, 0203 Oslo, E-Post: spesialbibliografi@nb.no

Beskrivelsen sist oppdatert: 2018-02-28 14:05:59