Bibliografi
Litteratur om norsk-amerikanske emner

Om bibliografien

Navn:
Noram
Fullstendig tittel:
Litteratur om norsk-amerikanske emner
Omfang/fag:
Alle fag i tilknytning til utvandring til og norske immigranter i Nord-Amerika (Forente stater og Canada) i perioden fra 1825-
Omfang/objekter:
Referanser til bøker og artikler i tidsskrifter og aviser
Søkemuligheter:
Oppdatering:
Antall poster:
9.445
Andre opplysninger:
Norsk-amerikansk samling
Trykte produkter:
Datakilde:
Nasjonalbiblioteket og Alma (BIBSYS)
Kontaktadresse:
Nasjonalbiblioteket, Postboks 2674 Solli, 0203 Oslo, Telefon: 810 01 300, E-post:veiledningen@nb.no

Beskrivelsen sist oppdatert: