Bibliografi
Norske bøker 1519–1850

Om bibliografien

Formål og bakgrunn

Formålet med bibliografien «Norske bøker 1519 – 1850» er å gi en samlet tilgang til norsk bokproduksjon fram til og med 1850. Arbeidet ble startet opp i 2015 med utgangspunkt i forarbeider utført av Øivind Berg og Anne Eidsfeldt.

Deltakere i prosjektet: forskningsbibliotekarene Sofie Arneberg, Øivind Berg, Anne Eidsfeldt og Anne Kristin Lande, bibliotekarene Elin Grønneberg og Ketil Wormstrand og senioringeniør Torstein Tjelta.

Bibliografien lanseres i en foreløpig versjon i september 2019, og arbeidet med bibliografien vil bli videreført løpende.

Omfang og avgrensning

Bibliografien omfatter bøker trykt eller utgitt i Norge fram til og med 1850 og bøker trykt eller utgitt i utlandet og forfattet, oversatt eller redigert av nordmenn eller utgitt på oppdrag av nordmenn i samme periode.

Med bøker forstås selvstendige, ikke-periodiske publikasjoner med mer enn 48 sider.

Med nordmenn forstås:

 1. Personer født i Norge
 2. Personer født i utlandet, men bosatt i Norge da publikasjonen ble trykt eller utgitt

Bibliografien dekker:

 • Publikasjoner med personlig eller korporativ forfatter.
 • Publikasjoner uten forfatter som er trykt i Norge.
 • Nordmenns oversettelser til norsk/dansk av utenlandske utgivelser
 • Oversettelser fra norsk/dansk til utenlandske språk av publikasjoner forfattet av nordmenn
 • Alle utgaver og opplag av et verk.
 • Trykk som er omtalt i eldre bibliografier, men som vi ikke lenger kjenner eksemplarer av.

Bibliografien dekker ikke:

 • Publikasjoner med omfang mindre enn 48 sider
 • Tidsskrifter, aviser og andre periodika
 • Artikler i periodika, antologier og samlingsverk
 • Utenlandske trykk om Norge og nordmenn av utenlandske forfattere

Bibliografisk innhold

 1. Beskrivende informasjon
  • Tittelinformasjon og informasjon om ansvarshavende i den form dette er oppgitt på publikasjonens tittelblad
  • Informasjon om utgave eller opplag
  • Utgivelsesinformasjon i den form den er angitt i publikasjonen
 2. Navneinformasjon (hentet fra autoritetsregistre)
  • Personnavn (forfatter, redaktør, oversetter, utgiver, trykker, omtalt person, etc.)
  • Korporasjonsnavn
 3. Emneinformasjon (hentet fra kontrollert vokabular)
  • Stedsnavn
  • Generelle emneord
  • Formemneord (publikasjonstype, litterær genre)
 4. Annen informasjon
  • Språk (MARC-koder)
  • Noter
  • Lenke til evt. digital versjon

Kilder

 • Bibliografier
  • Hjalmar Pettersen: Bibliotheca Norvegica
  • Norsk Bog-Fortegnelse 1814-1847
  • Norsk Bog-Fortegnelse 1848-1865
  • Bibliotheca Danica
  • J. B. Halvorsen: Norsk Forfatter-Lexikon 1814-1880
  • Ehrencron-Müller: Forfatterlexicon omfattende Danmark, Norge og Island indtil 1814
  • T. H. Erslew: Almindeligt Forfatter-Lexicon for Kongeriget Danmark med tilhørende Bilande fra 1814 til 1840

 • Bibliotekkataloger
  • HK I: Nasjonalbibliotekets seddelkatalog for norske trykk fram til 1965
  • Alma, REX, Libris, WorldCat, Early European Books


Forord (mere om innhold og organisering)