Bibliografi
Norsk litteraturforsking

Om bibliografien

Navn:
Littforsk
Fullstendig tittel:
Bibliografi over norsk litteraturforsking
Omfang/fag:
Norsk litteratur etter 1500 og generell litteraturkritikk og litteraturteori
Omfang/objekter:
Referansar til bøker, hovudoppgåver frå norske universitet og Bibliotekstudia ved Høgskolen i Oslo (tidlegare Statens bibliotek(høg)skole, Statens bibliotek- og informasjonshøgskole), artiklar i bøker, årbøker og tidsskrift, forord og etterord i tekstutgåver - i hovudsak utgjevne i Noreg, men også ein del i utlandet - 1965-
Søkemuligheter:
Oppdatering:
Ved innlegging eller endring
Antall poster:
32.537
Andre opplysninger:
Basert på data henta frå: "Bibliografi over norsk litteraturforsking 1965-1989" / Leif Mæhle (red.), som igjen byggjer på dei årlege bibliografiane i "Norsk litterær årbok". I perioden 1990-1998 vart dei årlege bibliografiane overførde til Littforsk. Frå 1999 legg ein postane inn i databasen etter kvart
Trykte produkter:
"Bibliografi over norsk litteraturforsking 1965-1989" / Leif Mæhle (red.) (Oslo : Samlaget, 1993); årleg bibliografi 1990- i "Norsk litterær årbok"
Datakilde:
Hovudredaktør: Leif Mæhle. Andre medarbeidarar har vore Otto Hageberg og Anne, Lise Jorstad. Sidan 1983 har Harald Hoff og Leif Mæhle hatt ansvaret, frå, 1999 saman med Tove Dahl Johansen., Kontakt i forlaget: Solveig Øye,, Det Norske Samlaget, Postboks 4672 Sofienberg, 0506 Oslo, E-post: s.oye@samlaget.no
Kontaktadresse:
Nasjonalbiblioteket, Tilvekst og kunnskapsorganisering, Postboks 2674 Solli, 0203 Oslo, Telefon: 23 27 61 01, E-post: katalog-nbo@nb.no

Beskrivelsen sist oppdatert: 2019-08-20 09:48:20